Samma motiv - olika platsangivelser


Som tydligt framgår är det här ett motiv från Bunn. Med det kan menas sjön något sydöst om Gränna med samma namn. Det kan också avse det lilla samhället vid sjöns södra ände, som uppstod i samband med att Jönköping–Gripenbergs järnväg drogs fram där i slutet av 1800-talet och som fick sitt namn av sjön. Fotograf är den för Gränna-samlare bekanta Calla Sundbeck, vilken 1893 etablerade sig i Gränna och drev sin verksamhet där fram till c:a 1930. Kortet är skrivet 1904 men plundrat. Endast en del av stämpeln återstår; ÖFV ..

På följande kort återkommer motivet. Det handlar här om ett senare kort med bl a förändrad färgskala och förändrat tryck.

Baksidan gör kortet än mer intressant!

Här anges som motiv ”Parti från Wettern”. Det ser ut att vara producerat för att kunna säljas t o m i ett finsk-och ryskspråkigt sammanhang. Intressant är att kortet är skrivet och postgånget i Finland 1911. Den på finska skrivna texten lyder i översättning (Tack till Kirsti Ervola!) : "Helsingfors 23/VI. 11 Trevlig midsommar, likaledes också en riktigt trevlig sommarvistelse där på landet, önskar er A.A.". Någon notis om fotografen Calla Sundbeck finns ej längre med.

Ett ”bra” motiv var kanske gångbart i ett större sammanhang och då var det väl närmast självklart att det okända Bunn fick vika för det mera kända ”Wettern”. Visserligen är det på närmsta ställe endast några kilometers avståndsskillnad mellan sjöarna, och de hade redan då förbindelse genom ett sjösystem och Röttleån, men något motiv från Vättern är det inte frågan om.

Olle Elm

 

Fortsättning på samma tema

 

En serendipitet… 

När jag en dag som vanligt läser igenom inläggen på Anbytarforum – ett diskussionsforum för släktforskare – fastnar min blick av någon anledning på avdelningen ”Gamla bilder: Fotografer och ateljéer” och en rubrik - ”Fotografen S. Weman”. Klickar på inlägget och läser:

- ”Jag har ett album med 76 fotografier tagna av denne fotograf”.  I texten anges att ”bilderna verkar tagna i södra Sverige”, men ”dom sista bilderna är tagna i Timrå och efter Indalsälvens dalgång”. I inlägget finns också en bild:

Ser direkt att bilden föreställer Aranäs gård vid sjön Bunn utanför Gränna; Dels därför att jag levde mina första 20 år i trakten och bevarat minnena, men också för att jag äger ett snarlikt vykort av gården. Utgivningsförlag för kortet är Calla Sundbeck, Grenna.

Nu efteråt förstår jag varför jag reagerar på namnet Weman; Visst fanns där väl en familj Weman på Aranäs i seklets början? För att inte bara lita till minnet, slår jag i min Sveriges bebyggelse för trakten. Jo då – där finns familjen Weman nämnd på Aranäs från c:a 1854 till 1929, vilket jag också meddelar frågeställaren i Anbytarforum.

Efter att ha upprättat en privat mailkontakt får jag veta att albumägaren köpt detsamma i en antikaffär och inte har en aning om var bilderna kommer ifrån – förutom de identifierade norrlandsbilderna. Han har vänligheten att scanna av hela albumet till mig och översända detta.

Första scanningen visar utsidan på albumet med texten i vänster överkant: Fotografier af S. Weman. När jag så ”bläddrar” igenom bilderna finner jag några tagna vid gården Aranäs ”sjölann” vid Bunn med karakteristiska båtar för trakten. Jag reagerar på en bild med en stenbrygga i fonden. Står det inte en bänk där som jag känner igen?

Så är den där plötsligt – bilden:

Om man jämför med bilden på vykortet är motivet exakt detsamma. Vykortsbilden är dock beskuren, så att en liten del av högerkanten ej finns med.

Efterhand som jag studerat andra vykort, har jag åtminstone upptäckt ett par ytterligare bilder som också finns med i albumet, t ex den här:

Som vykort har den samma färgskala och adressida som ovanstående ”Parti från Wettern”. Inte på någon av dem nämns Calla Sundbeck som fotograf. Min slutsats är att antingen har Calla haft fotokurs med S. Weman och de har stått på precis samma ställe och fotat, eller har den senare, trots märkningen av albumet, även en annan fotografs alster i sitt album utan att ange detta. Ett tredje alternativ är att kungliga hovfotografen Calla Sundbeck använt underleverantörer, vilket jag i nuläget finner mindre troligt  ….

Slutligen kan nämnas att jag under ett skede i den här jakten ansåg mig ha identifierat mannen på bilden – fick uppgiften av en numera bortgången samlare – men uppgiften visade sig inte hålla vid en närmare undersökning. Får nöja mig med att kortet lokalmässigt är identifierat, och det genom en speciell slumpmässig händelse – en serendipitet.

Google

 

Tillbaka till   

Direkt till vykortsauktionerna på