Harald Olsen - ett udda vykortsförlag


Bland vykortssamlare i Sverige är det fortfarande rätt ovanligt att samla kort från speciella förlag. Ett av få undantag är vykort från Harald Olsens förlag i Stockholm som av flera orsaker har blivit ett ganska populärt samlarområde.

Harald Olsen var ett litet Stockholmsförlag som på ett stämningsfullt och personligt sätt skildrade framväxandet av det moderna Stockholm åren 1925-1950. Förutom Harald Olsen själv jobbade endast hans hustru och hennes syster med vykortsproduktionen. Totalt utkom troligen drygt 700 olika kort från Stockholm med omgivningar. Harald Olsen själv avled redan 1934, endast 47 år gammal, efter en hjärtsjukdom. Hans hustru och systern drev dock företaget vidare från källaren i villan i Bromma. Senare hjälpte även ytterligare en av hustruns systrar till med korten.

Några av anledningarna till att det blivit populärt att samla Harald Olsens kort är dels att korten är numrerade och dels att Stockholms Stadsmuseum i mitten av 1970-talet fick möjlighet att rädda hela maskinparken, negativ, glasplåtar, lådor fulla av osålda vykort o s v. Korten katalogiserades och en del av de hittade korten såldes och lär fortfarande säljas på museet. Det har dessutom utkommit en bok om förlaget "Stockholm - En vykortsdröm" skriven av Bosse Bergman. Den kanske viktigaste anledningen till intresset är dock att Stockholmsmotiven från Harald Olsens förlag faktiskt på ett positivt sätt skiljer sig från de vanliga turistvyerna som utkom på andra förlag vid denna tid. T o m i de vanligaste motiven på Stadshuset och Slottet hittar man många udda och vackra vinklingar.

Dessutom innebär numreringen av korten och det relativt lilla antalet kort en rätt stor möjlighet för samlare att få en någorlunda komplett serie. Numreringen på korten är dock inte helt komplett och vissa nummer saknas i nummerserien och under enstaka nummer kan finnas två eller t o m tre olika motiv. Hur stor upplaga varje kort kommit ut i varierar troligen mycket, men det tycks som förlaget hade en minsta upplaga på 250 kort per motiv. De vanligaste turistvyerna har säkert tryckts i många tusen exemplar, medan mindre beställningar av lokala handlare i någon stadsdel kanske bara trycktes just i 250 exemplar. Det finns flera samlare som har förtecknat sina kort och inom kort kommer här upp en lista över åtminstone en stor del av korten.

En annan orsak till att Harald Olsen-samlarna blivit fler är att korten forfarande är rätt billiga och man kan ofta hitta dem i Stockholmslådor för 5-15 kronor styck, även om jag sett att vissa handlare p g a samlarintresset generellt har höjt upp priserna till det fyrdubbla, vilket känns helt oskäligt då en stor del av motiven är mycket vanliga och fortfarande fanns att köpa på Stockholms Stadsmuseum åtminstone för några år sedan. Därför bör man rikta in sig på i första hand frankerade kort från tiden 1925-1950, även om det givetvis finns mycket vanliga kort även bland dessa.

Google

 

Lars-Olov Stenborg

Tillbaka till   

Direkt till vykortsauktionerna på