Vykort från Pressbyrån - ett framtida samlarområde?


Pressbyrån eller Svenska Pressbyrån är logotyper man ofta ser på vykort från 1940-talet och en bit in på 1960-talet. Det är ofta mycket skarpa bilder från tidstypiska miljöer och det är inte omöjligt att detta kan bli ett stort samlarområde i framtiden! Det har redan börjat märkas, inte minst på auktionerna på Tradera, att många samlar denna serie och det finns t o m en särskild grupp för bara kort från Pressbyrån, fast man hittar givetvis även dessa kort i de vanliga topografiska grupperna.


En härlig vy från Stockholm utgiven av Pressbyrån i slutet av 1950-talet!

Pressbyrån grundades redan 1899 och 1903 startades den första butiken. Pressbyråns egen vykortsfabrik startade i Röda Bergen i Stockholm år 1932. År 1943 byggdes fabriken ut och blev då världens modernaste vykortsfabrik. Som mest producerade Pressbyrån tolv miljoner vykort per år. Tyvärr har inga arkivexemplar av de utgivna korten sparats och större delen av glasplåtarna från tillverkningen slogs systematiskt sönder i samband med att tillverkningen upphörde år 1966. Cirka 4 500 glasplåtar räddades dock och finns idag på Pressbyråns museum på Strandbergsgatan 61 i Stockholm som håller öppet varje onsdag mellan 09.00 och 12.00. Läs mer om Pressbyråns historia genom att klicka här!

Det finns många trevliga och intressanta stadsmotiv från serierna i det gamla vykortsformatet som utkom under 1943-1955, även om Pressbyrån även gav ut en del nyupplagor av kort från andra förlag, t ex Alga.


Ett underbart Pressbyråkort från Gravarne, troligen från sommaren 1955! Kortet är skickat 22 februari 1956.

Den serie jag personligen tycker är mest intressant är den svartvita serie med vågig kant som Pressbyrån började ge ut 1955. Korten gavs ut från i stort sett hela landet och bilderna är oerhört skarpa och detaljrika. Många av motiven visar givetvis de vanliga turistmotiven, men  här hittar man ibland ganska udda motiv från kända platser, men även från mindre kända områden av större orter. Parallellt med den svartvita serien gav Presbyrån även ut en färgserie med andra motiv, men i denna saknas både skärpan och de intressanta motiven (givetvis med en del undantag).


Ett fint färkort från Pressbyrån, annars är i regel inte färgkorten lika intressanta som de svartvita motiven.

Det skulle inte förvåna om denna serie blir ett mycket stort samlarområden i framtiden. Givetvis blir det i första hand hembygdssamlare som kommer att försöka hitta kort från sina egna georgrafiska områden. Många äldre samlare har satt en gräns att de bara samlar kort i det gamla formatet, men detta är redan på väg att ändras. Helt säkert kommer efterfrågan på 1950- och 1960-talskort att öka bland samlarna då det finns oerhört många intressanta motiv från försvunna miljöer! (Fler synpunkter kring detta kommer i en separat artikel om samlande av "moderna" vykort). 


För Eksjösamlarna måste givetvis ett kort som detta vara ett intressant tillskott till samlingen, men numrering och allmänt intressanta motiv kan göra att det blir intressant att samla kort från hela denna serie i framtiden.

När det gäller Pressbyråns kort kan det även bli så att numreringen, som finns på den svartvita serien, kan vara en morot till att börja samla hela serien. Jag vet inte alls hur många kort som utkommit eller om någon gjort någon form av förteckning! I så fall skulle det vara mycket intressant att kunna presentera ytterligare information eller en förteckning över kända kort!

Lars-Olov Stenborg

Google

 

Tillbaka till   

Direkt till vykortsauktionerna på