Vardagsbilder - från svunna tider


Göran Lindhé i Örebro har nu givit ut ytterligare en trevlig vykortsbok! De tidigare två böckerna "Örebro i gamla vykort" och "Örebrobilder - från svunna tider" har som namnen säger enbart varit inriktade på vykort från Örebrotrakten. Denna gång är det en betydligt "bredare" bok med allmänt intressanta vykort från framförallt Sverige, men även några från utlandet. Göran har givit ut boken på eget förlag "Deltiologen" och den är tryckt hos Tryckverkstan i Örebro AB. Boken är 16,5 x 24,5 centimeter och omfattar 92 sidor med två färgvykort på varje uppslag i de olika kapiteln. ISBN 978-91-631-7775-0.

Göran Lindhé har i denna bok haft ett betydligt större urval av vykort att välja mellan jämfört med tidigare böcker. Efter förord och inledning är boken indelad i åtta olika avdelningar som samtliga omfattar tio sidor vardera med tio olika vykortsillustrationer i varje avdelning. Avdelningarna är

  • Barndomen

  • Ungdomen

  • Familjelivet

  • Bostadshusen

  • Arbetslivet

  • Lantliv

  • Sport- och friluftsliv

  • Kommunikationer

Samtliga vykort är handkolorerade kort från tiden strax efter 1900 och jag tycker Göran har lyckats mycket bra med sina bildval. Samtliga kort har intressanta historier att berätta och texterna kring de olika bilderna är fantastiskt välskrivna och informativa. Jag kan garantera att alla som läser denna bok lär sig något de tidigare inte visste om svensk vardagshistoria för 100 år sedan. Jag kan varmt rekommendera Görans bok till alla som är intresserade av gamla vykort eller av svensk vardagshistoria!

Vill du köpa boken sätter du in 225 kronor på plusgiro 469 84 81-1 Göran Lindhé och då ingår porto. Ange tydligt namn och adress i beställningen och ange även ifall du vill ha boken signerad av författaren! Vill du ha mer information kan du nå Göran direkt på mailadress goranlindhe@hotmail.com.

Boken går också att hitta både hos Bokus och hos AdLibris.

Lars-Olov Stenborg

Google

Tillbaka till   

Direkt till vykortsauktionerna på

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter