Västgötadvärgen "Lille Valle" - Walfrid  Enocksson

Ett av mina favoritkort i samlingen är vidstående kort föreställande den s k Västgötadvärgen Walfrid Enocksson. Jag hade hört talas om honom flera gånger innan jag hittade detta vykort och han finns även avbildad i Ulla Ehrenswärds klassiska bok "Gamla Vykort - en bok för samlare" som kom ut 1972. Walfrid har även varit omnämnd i en serie korta artiklar i Göteborgs Vykortsklubbs medlemsblad "Bulletin" 1995-1996.


Walfrid Enocksson föddes den 20 januari 1871 i Forsviks Bruk i Västergötland. Redan vid 16 års ålder började han uppträda inför publik och bl a både sjöng han och spelade fiol. Han turnerade runt i de nordiska länderna främst under vår och sommar och brukade sedan återvända till föräldrahemmet under höst och vinter. Han uppträdde bl a tillsammans med en norsk dvärginna och med en smålänning som gick under namnet "Den genomskinlige turken".

Walfrid, eller Lille Valle som han allmänt kallades, tjänade bra med pengar under sina turnéer, men efter att han återvänt till föräldrahemmet 1896 gjorde föräldrarna snabbt gjort slut på hans kapital och han lär t o m ha fått ordentligt med stryk av modern. Då begav sig Valle till Stockholm där han bl a både visade upp sig och uppträdde på Stockholmsutställningen 1897, efter att ha gått de 30 milen till Stockholm! Detta blev förmodligen ett av de sista tillfällena då Valle uppträdde då han tröttnat på det kringflackande livet. Han slog sig ned i Stockholm och blev ett av den tidens mest kända "original" i huvudstaden.


Han gav därefter ut flera vykort föreställande sig själv, på det andra (kända) kortet finns en vers om att han försöker få in pengar för att få en bok tryckt: "Jag säljer mitt kort här för fem öre stycket - Jag har skrivit en bok som jag vill ha i trycket - Det fattas mig pängar för detta mitt värf - Dom säger att jag är en västgöta-dvärg." Tydligen gick vykortsaffärerna lysande eftersom han 1906 på eget förlag gav ut "Lille Valles Memoarer eller Hwad en Dvärg och Fiolspelare upplefvar". På kommande kort finns verser om att han vill att folk ska köpa hans bok och även dessa affärer gick troligen mycket bra då boken lär ha tryckts i åtminstone fem upplagor med totalt minst 10 000 exemplar. Han fick in pengar som kunde finansiera ytterligare två bokutgåvor, "Mitt huvud" som kom 1909 och "Min självbiografi i 17 värser" som kom 1916.

Samma år som den sista boken utgavs återvände Valle till Västergötland och försonades med sin mor. Han stannade sedan i sina hemtrakter det sista jag kunnat läsa mig till om Valle är att han 1929, vid 58 års ålder, var intagen på ålderdomshemmet. Är det någon som har mer information om Valle så är det bara att höra av sig till undertecknad!

När det gäller vykortsutgivningen så står det i Ulla Ehrenswärds bok nämnt att det finns fem olika vykort på Walfrid Enocksson. Denna siffra har reviderats i samband med att Göteborgs Vykortsklubb i mitten av 1990-talet hade en efterlysning av information om Västgötadvärgen och av de kort som presenterades i medlembladet Bulletinen fanns sex olika vykort, eller snarare sju om man räknar in en variant där det var samma kort men olika vers. Ovanstående kort fanns dock inte med bland dessa som visas nedan (skannade direkt från Bulletin):


De sex (sju) tidigare korten jag sett på Västgötadvärgen. Det andra från vänster i nederraden
finns i två olika varianter, en med fyra verser och en med fem verser.

Från Anders Saxon i Stockholm har även inkommit fler bidrag i form av nedanstående tre nya vykort (och två varianter) vilket då innebär att det finns åtminstone tio helt olika kort på Valle, plus ett litet antal varianter med olika texter eller olika verser.

På mitt vykort allra överst har avsändaren skrivit: "Denne man är en Dvärg som går här på gatorna i Stockholm. Hans namn är Valfrid Enocksson och väger 40 kg och är 131 cm lång." Kortet är skickat från Stockholm den 9 februari 1909 och har Oscarsfrankering och Stockholmsstämpel. Med tanke på att Valle enligt versen är "sex å tretti år" så bör det vara tryckt 1907, dvs året efter hans utgivning av "Lille Valles Memoarer eller Hwad en Dvärg och Fiolspelare upplefvar".

Lars-Olov Stenborg

Google

 

Direkt till vykortsauktionerna på

Tillbaka till