Vykortens Underbara Värld - En resa i tiden
av Anders Saxon


Vykortens Underbara Värld - En resa i tiden. heter en helt ny bok (augusti 2008) sammanställd av vykortssamlaren Anders Saxon i Stockholm. Anders har samlat vykort i drygt 20 år och har en samling på drygt 20 000 vykort, de flesta före 1950.

I förordet skriver Anders att han tidigare "betraktade vykortssamlare med en viss nedlåtande skepsis" men att han senare "fick upp ögonen för att vykorten är en nästan outsinlig källa att ösa ur, för den som är intresserad av nutidshistoria." Anders har under åren också skrivit en del artiklar om vykort som blivit publicerade i olika tidningar, så han förstod snabbt att intresset är stort även bland allmänheten!

"denna bok har tillkommit för att övertyga tvivlare ... om hobbyns förtjänster och om vilken underbar värld vykorten har att erbjuda."


Omslaget till boken

En underbar bok i fantastisk kvalitet
Gamla Vykort har fått exemplar av boken och det är bara att konstatera att det för en bredare allmänhet är den mest intressanta vykortsbok som givits ut på mycket länge! Den riktar sig alltså inte bara till vykortssamlare utan kanske ännu mer till en människor i allmänhet som är intresserade av de senaste 120 årens världshistoria.

Fakta om boken
Boken är helt uppbyggd från Anders Saxons egna samlingar av vykort och är inget försök att sammanställa någon 1900-talshistoria med utgångspunkt från vykorten. Boken börjar med ett Förord och en mycket kortfattad Inledning med beskrivning av vykortshistorian, vilket är fullt tillräckligt. Sedan kommer en kapitelindelning (med underavdelningar) enligt nedan där varje kapitel innehåller mellan ett och sju vykort per uppslag som är återgivna i varierande storlekar för att det ska passa in med text och övriga kort. Varje kapitel innehåller även en informerande text om just dessa vykort på en eller två sidor och varje enskilt vykort har givetvis en egen bildtext!

  Från Världsutställningen "Med Hälsning"
   
  Världsutställningar, Gruss Aus-kort, Produkterna
  Reklamkort
  Topografiska kort
   
  En stad, En järnvägslinje
  Politiska vykort
  Glamour
  Social historia
   
  Drömmen om Amerika, Nykterhet och religion, Olycksbröder och räddare i nöden
  Reportagekort
  Sport och olympiska legender
   
  Populära sporter, Olympiska legender, Udda sporter
  Polarfarare i norr och söder
    Kampen om Nordpolen, Antarktis och Sydpolens hjältar
  Resenärer och deras färdmedel
  Film och andra nöjen
    Film, Cirkus, Opera, Varieté
  Julkort
  Postala kort
  Novelty
  Moderna kort

Därefter följer som avslutning en del Praktiska råd och tips kring vykortssamlande och som avslutning en Källförteckning.

Totalt omfattar boken 150 sidor (med cirka 300 vykort) i storlek 28 x 21 centimeter och den är tryckt helt i färg. Utgiven av PQR-kultur, som är ett förlag med Mariehamn på Åland som hemvist. Tryckningen är gjord hos Logotipas tryckeri i Litauen. ISBN-nummer 978-952-5705-06-5.

Längst ned på sidan kommer ett exempel två uppslag från boken.

Så här tycker jag om boken
Som jag redan skrivit tycker jag det är den mest intressanta vykortsboken som givits ut på mycket lång tid. Jag lät även några icke vykortssamlare bläddra igenom boken och de tyckte samtliga att innehållet var mycket intressant, framförallt tack vare att bilderna dominerar så mycket i boken, men även att texterna var informativa. För mig som vykortssamlare är det också bilderna som är mest intressanta. Det är ett fantastiskt bra tryck rakt igenom hela boken med alla bilder i färg, dvs även de svartvita bilderna är tryckta i färg, vilket som vanligt gör att de kommer mycket mer till sin rätt än i svartvita tryck. För mig var det också kul att konstatera att jag själv kände igen ett antal av de kort som Anders visar upp i boken, trots att jag själv i första hand är hembygdssamlare! Men intressanta vykort även från andra områden får man aldrig för många av och Anders Saxon har verkligen samlat på sig en ansenlig mängd under dessa dryga 20 år! Notera att i boken finns "bara" 300 kort av de 20 000 som ingår i samlingen, så kanske vi t o m får se en uppföljning någon gång i framtiden?

Så min enda rekommendation är "Köp boken", den är väl värd sina cirka två hundralappar som den kostar och jag kan t o m rekommendera den som en intressant födelsedagspresent eller julklapp även till sådana som inte samlar gamla vykort!

Här kan du köpa boken
Det går att köpa "Vykortens Underbara Värld" direkt från förlaget PQR-kultur via deras hemsida. Priset är då 220 kronor inklusive porto (inom Sverige). Det är dock billigare att köpa boken både via Adlibris och Bokus så nedan kommer de tre alternativen som finns:

1. Adlibris - Kostnad 185 kronor. Porto är gratis om man kan vänta tre dagar på leverans. Efterskottsbetalning mot faktura 20 dagar. För leverans nästa dag tillkommer porto 19 kronor. Mer info här.

2. Bokus - Kostnad 193 kronor. Porto är även hos Bokus gratis om man kan vänta tre dagar på leverans. Efterskottsbetalning mot faktura 14 dagar. För leverans inom en-två dagar tillkommer porto 19 kronor. Mer info här.

3. PQR-kultur - Direktköp från det utgivande förlaget, 220 kronor inklusive porto genom förskottsinbetalning till plusgirokonto 149 69 07-5. Mer info här.


Exempel på två uppslag från Vykortens Underbara Värld

Lars-Olov Stenborg

Google

Direkt till vykortsauktionerna på

Tillbaka till   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter