Presentation

Föreningen bildades hösten 1993 varpå mötesverksamheten startade i januari 1994. I detta läge hade vi blivit 60-talet medlemmar och redan 1995 passerades 100-talet. Sedan dess pendlar medlemsantalet kring 110 stycken. Därav är 20-talet bosatta utom vårt län från Skåne till Norrland.

Vi har årligen åtta möten, fyra på våren och fyra på hösten. Fyra möten har bildvisning där någon medlem presenterar programmet - återstår två som är bytesafton. Efter att vi tidigare hållit till på en barservering och hos Hyresgästföreningen på norr i Örebro håller vi numera till i Betaniakyrkans lokal på Venavägen 21 i Örebro.

Ordförande Jan Skölder 073-045 71 24
Vice ordförande Staffan Andersson 019-31 04 96
Sekreterare Bengt Bärndal 0581-322 14
Kassör Lennart Westesson 019-31 18 62 Epost:
lennart.vestesson@telia.com


Höstprogram 2020

Plats för samtliga sammankomster är Betaniakyrkans lokal, Venavägen 21 (två ingångar) och tidpunkten är alltid klockan 19.00 för start av respektive möte. Varmt välkomna!

19 oktober: Bytesafton.

16 november: Mina senaste fynd. Jan Skölder visar bilder Bytesafton.

21 december: Filmförevisning. Bytesafton. (Endast medlemmar).

Välkomna!

Vid eventuella frågor kontakta gärna:
Ordförande Jan Skölder, telefon 073-045 71 24 eller 0582-65 60 40


Tillbaka till